Ouderenzorg in de knel: ‘’corona legt kwetsbaarheid zorgstelsel bloot’’

Door Hello 24/7

Coronavirus  De verspreiding van het coronavirus heeft een grote invloed op de ouderenzorg. Volgens brancheorganisatie Actiz loopt het ziekteverzuim bij sommige zorgorganisaties inmiddels tot 50% op:
‘’het water staat ons aan de lippen’’.

Het rondkrijgen van roosters in de zorg was vóór het virus al niet makkelijk. Nu corona het beschikbare personeel voor de ouderenzorg verder inperkt, is de situatie bij steeds meer zorginstanties ‘rampzalig’. Dat zegt Henk Kramp, voorzitter van Actiz, in de nieuwsbrief van de branchevereniging. ‘’Terwijl we alles doen om onze kwetsbare ouderen te beschermen, wordt het steeds moeilijker om de zorg voor hen te organiseren.’’ Volgens Kramp hebben sommige aangesloten leden inmiddels al de helft minder aan personeel. 

Actiz houdt zich actief bezig met het bedenken van oplossingen voor toenemende druk op het zorgstelsel. Zo heeft de organisatie geholpen bij het opzetten van Extrahandenvoordezorg.nl en de Nationale Zorgklas: beide initiatieven waarmee snel nieuw zorgpersoneel kan worden geworven. Toch is er meer nodig; volgens Actiz is er geen spelingsruimte meer over. Krol: ‘’We moeten een groter beroep op de samenleving doen door begrip te tonen en bij te springen waar het maar kan.’’

Kwetsbaar zorgsysteem

De corona crisis komt bovenop problemen die al een lange tijd spelen in de zorg. Volgens het CBS blijft het percentage ouderen de komende jaren stevig groeien. In 2040, zo schat het CBS, is het aantal 80-plussers verdubbeld. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgtehuizen in de zelfde periode met de helft af. Een probleem dat moet worden aangepakt, vindt Kramp. ‘’Daar moeten we het dringend met elkaar over hebben. De houdbaarheid van zorg is over de datum en dat gaat ons allemaal aan.’’

Volgens Actiz is de kloof tussen het vraag en aanbod in de zorg het ‘grootste maatschappelijke vraagstuk voor de komende twintig jaar’. Het kabinet ziet ouderen het liefst langer thuiswonend als oplossing. In 2019 stelde het Rijk 340 miljoen euro beschikbaar langer thuis wonen voor ouderen te ondersteunen.  Het geld wordt geïnvesteerd mantelzorg, thuiszorg en meer geschikte ouderenwoningen.

Lees her originele persbericht hier.