Heb jij ook wel eens het gevoel dat je tekort schiet?

Door Hello 24/7

Je dierbaren blijven waarschijnlijk langer dan ooit zelfstandig wonen. De zorg die daarbij komt kijken vraagt veel flexibiliteit. Je wilt er altijd zijn voor je naaste, maar juist omdat het lastig kan zijn alles te organiseren heb je het gevoel dat je tekortschiet. Hello 24/7 versimpelt de zorg voor je dierbare. Een initiatief dat mensen sociaal verbindt, diensten verzamelt en monitoring toegankelijk maakt. Alles op één plaats.

Grote maatschappelijke uitdaging

Uit cijfers blijkt dat Nederlanders steeds langer zelfstandig blijven en moeten blijven wonen. Terwijl het aantal 80-jarigen verdubbelt, halveert tegelijkertijd het aantal verzorgingstehuizen. Met de vergrijzing neemt het aantal ouders dat hulp nodig heeft alleen maar toe. De helft van alle Nederlanders vindt het heel vanzelfsprekend (CBS, 2015) dat je waar nodig voor je ouders zorgt. Maar dat blijkt in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Niet altijd om de hoek

Gemiddeld genomen moeten kinderen 29,5 kilometer reizen om bij hun ouders te komen. Die afstand wordt mede bepaald door de opleiding van de kinderen. Kinderen met ten hoogste vmbo of mavo wonen gemiddeld 18 kilometer van hun ouders. Academici zitten op 55,3 kilometer afstand. Dat verschil is te verklaren uit het feit dat universiteiten alleen in grote steden te vinden zijn en studenten na hun opleiding vaak niet meer terugkeren naar hun geboorteplaats. Als hun ouders hulpbehoevend worden, vormt de afstand vaak een toenemend probleem.  

Moreel dilemma voor kinderen

Hello verrichtte de afgelopen 2 jaar onderzoek onder vele 45-plussers. Wat hierbij opviel is dat iedereen het moment bij hun ouders herkende dat vanzelfsprekendheden wegvallen en zij zich oprecht zorgen begonnen te maken. Vanaf dat moment draaien de rollen om. Het kind gaat voor de ouder(s) zorgen. Uit het onderzoek blijkt dat het in de praktijk een pittige verantwoordelijkheid is om het stokje over te nemen. Emotioneel én praktisch. Kinderen voelen zich snel tekortschieten in hun nieuwe rol. De belangrijkste vraag: hoe combineer je je drukke leven met betrokkenheid en aandacht voor ouders?  

Een eigen zorgnetwerk voor iedere ouder(e)

Er komt dus een moment dat kinderen in actie (moeten) komen. De oplossingen om kwetsbare ouders te supporten, blijken echter beperkt en versnipperd. Bijna automatisch rust een belangrijk deel van de zorg op de schouders bij degene die het dichtst bij woont. Hello ontwikkelde een filosofie om de 45-plusser te helpen in hun pittige rol. Centraal in die gedachte staat het organiseren van een klein en persoonlijk zorgnetwerk rondom de kwetsbare ouder(s). Door familie, vrienden en buren te verbinden, ontstaat er zowel praktisch als qua betrokkenheid een kring die al snel aanvoelt als een warm bad voor alle betrokkenen.   

Eén app die alles en iedereen verbindt

De basis van de dienstverlening vormt een app die gratis is te downloaden voor iedereen. Zodra die is gedownload, is de eerste stap het aanmaken van een eigen zorgnetwerk rondom pa en/of ma. Door een persoonlijke kring rondom ouders te organiseren, wordt de zorg eerlijk en overzichtelijk gedeeld. De app biedt een centrale agenda, de mogelijkheid taken toe te kennen én biedt functionaliteiten om gemakkelijk in verbinding te blijven zoals chat en videobellen. Zo blijft iedereen betrokken en kunnen onderlinge afspraken eenvoudig worden afgestemd. 

Lancering in Breda

De app van Hello is vanaf 10 februari in heel Nederland gratis te downloaden via de Appstore of Google Playstore. Daarmee heeft elke familie direct toegang tot gratis tools als de familieagenda, beeldbellen, chat en het registeren van taken. Het bestellen van verse maaltijden als betaalde dienst is ook direct beschikbaar. Nieuwe diensten als klushulp, huishoudelijke hulp, gebruik van de slimme meter en aansluiting op de alarmcentrale volgen binnenkort. Hello heeft Breda en omgeving als lanceringsgebied gekozen om nieuwe vormen van dienstverlening stap voor stap te introduceren.